IN-ECO - Air and Vacuum Components - Dmuchawy Roots`aAir and Vacuum Componentswww.in-eco.pl

Dmuchawy Roots`a

   
Dmuchawy Roots`a - charakterystyka:

 

 • szeroki zakres wydajności od 24 m³/godz aż do 18 300 m³/godz
 • energetycznie efektywna eksploatacja
 • dyferencjacja ciśnienia roboczego aż do 800 mbar


Dmuchawy Roots`a - zastosowania:

 • systemy areacyjne w oczyszczalniach ścieków i wód odpadowych
 • zakłady uzdatniania wody pitnej
 • przemysł chemiczny - przeróbka materiałów plastycznych
 • cementownie i zakłady wapiennicze - transport mielonego wapienia lub cementu
 • transport gazów agresywnych
 • pneumatyczny transport materiałów sypkich i granulatów
 • przemysł spożywczy - browary, procesy fermentacyjne
 • przemysł tekstylny - operacje pomocnicze z włóknami
 • technika próżniowa
 • elektrociepłownie - transport popiołu lotnego drogą suchą, transport wapienia do kotłów, transport powietrza do palników
 • elektrownie atomowe - pobieranie próbek powietrza, wytwarzanie niewielkiego podciśnienia w pomieszczeniach, odsysanie kontaminowanych par

 

 

Zamiast dmuchawy Roots`a w wielu przypadkach zalecamy stosowanie dmuchawy z kanałem bocznym z powodu odczuwalnie dogodniejszej eksploatacji oraz niższych kosztów inwestycyjnych.

 

 

W przypadku zainteresowania ofertą cenową proszę wypełnić nasz formularz zapytania.

I agree to the processing of my personal data.
According  to the  Act on Personal Data Protection I give approval for  the processing of my personal data (name, title, phone, e-mail) in the Information system of the company IN-ECO, Ltd, for the purpose of price offer´s  elaboration  for an indefinite period.

   
Dmuchawy Roots`a - charakterystyka:

 

 • szeroki zakres wydajności od 24 m³/godz aż do 18 300 m³/godz
 • energetycznie efektywna eksploatacja
 • dyferencjacja ciśnienia roboczego aż do 800 mbar


Dmuchawy Roots`a - zastosowania:

 • systemy areacyjne w oczyszczalniach ścieków i wód odpadowych
 • zakłady uzdatniania wody pitnej
 • przemysł chemiczny - przeróbka materiałów plastycznych
 • cementownie i zakłady wapiennicze - transport mielonego wapienia lub cementu
 • transport gazów agresywnych
 • pneumatyczny transport materiałów sypkich i granulatów
 • przemysł spożywczy - browary, procesy fermentacyjne
 • przemysł tekstylny - operacje pomocnicze z włóknami
 • technika próżniowa
 • elektrociepłownie - transport popiołu lotnego drogą suchą, transport wapienia do kotłów, transport powietrza do palników
 • elektrownie atomowe - pobieranie próbek powietrza, wytwarzanie niewielkiego podciśnienia w pomieszczeniach, odsysanie kontaminowanych par

 

 

Zamiast dmuchawy Roots`a w wielu przypadkach zalecamy stosowanie dmuchawy z kanałem bocznym z powodu odczuwalnie dogodniejszej eksploatacji oraz niższych kosztów inwestycyjnych.

 

© 1996 - 2018 IN-ECO. All rights reserved. | Call us: +421 44 430 46 62